Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

PERSONVERNERKLÆRING –LÆRINGSRESSURSER FRA FAGBOKFORLAGET - LOGGED

Personvern –læringsressurs fra Fagbokforlaget

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes via læringsressurser fra Fagbokforlaget.

Læringsressurser fra Fagbokforlaget er merkenavn under Vigmostad & Bjørke AS. Daglig leder i Vigmostad & Bjørke AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger som er innhentet fra nettstedene. Det er viktig for oss at du som bruker skal være sikker på at oppbevaring av dine data foregår på en sikker og profesjonell måte.

Hvorfor lagrer vi opplysninger om deg?

Læringsressurser fra Fagbokforlaget benytter informasjon som ble oppgitt ved registering. Denne informasjonen brukes til å opprette en brukerprofil, som gir tilgang til digitalt innhold, oppgaver og medieinnhold. Se for øvrig personvernerklæring for e-portal.

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Læringsressurser fra Fagbokforlaget har en brukerdatabase som inneholder navn og epostadresse, eventuelt skoletilhørighet. Informasjonen er basert på opplysninger som ble oppgitt i forbindelse med registrering.

Vi lagrer også informasjon om progresjon og resultater for oppgaver du løser og tidsbruk. Se for øvrig personvernerklæring for e-portal.

Grunnlag for behandlingen

Informasjon om navn, epost og skoletilhørighet benyttes for å oppfylle avtalen med den registrerte eller avtalen med den registrertes skole eller kommune. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b) og artikkel 6 (f).

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene som blir oppgitt ved registrering. Utover dette benytter vi følgende verktøy for å innhente opplysninger om bruk av læringsressurser fra Fagbokforlaget:

Informasjonskapsler

Læringsressurser fra Fagbokforlaget benytter informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside. Noen kapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere, og andre benyttes for å gi deg som kunde en best mulig brukeropplevelse. Ved å bruke nettsidene våre aksepterer du slik bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler benyttet til markedsføring kan du selv velge å blokkere.
Mer om vår bruk av informasjonskapsler finner du her.

Nettstatistikk

Læringsressurser fra Fagbokforlaget benytter analyseverktøy for å kunne utarbeide statistikk om bruken av nettstedet. Vi gjør dette for å kunne forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet. Personlige opplysninger anonymiseres, aggregeres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Våre samarbeidspartnere

For å kunne oppfylle våre forpliktelser, overføres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innen vertstjenester, utvikling, og trafikkanalyse. Alle våre samarbeidspartnere som får innsyn i personopplysninger har inngått databehandleravtaler med oss.

Endring og sletting av personopplysninger

Som registrert har du rett til å kreve sletting eller endring av personopplysninger. Dersom du er privatkunde, sender du en epost til slettmeg@forlagshuset.no. Dersom du har skoletilhørighet, gir du beskjed til din skole.

Se for øvrig personvernerklæring for e-portal.

For skoler og institusjoner er lagring og sletting personopplysninger regulert av inngått databehandleravtale.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler den registrertes personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at den registrerte kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger vi ikke er forpliktet til å ta vare på i henhold til annet regelverk. Dersom du har spørsmål til, eller er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi om at du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet

Den registrertes persondata er beskyttet i egnede og sikrede datasentre med adgangskontroll. All trafikk på nettressursen foregår kryptert og vi har egne databehandleravtaler med de underleverandører vi benytter oss av.

Revisjon av personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettressursen eller i våre rutiner. Ny erklæring vil bli publisert i nettressursen senest en uke før endringene iverksettes.

Kontaktinformasjon

Henvendelser angående personvern kan sendes skriftlig til personvern@forlagshuset.no, eller ta kontakt på telefon: +47 55 38 88 00.